Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 4
   

Noutati
Cine depune declaratia 392?
17 februarie 2015

 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Informatii utile despre noul model al formularului 100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
Publicat: 07 ianuarie 2013


Prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 887/27.12.201, a fost aprobat un nou model al formularului 100 si instructiunile de completare ale acestuia, pe care le prezentam in sinteza in documentarul de mai jos.


Utilizarea formularului
Formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat" va fi folosit pentru:
- declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2013;

- definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012 de contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) Cod Fiscal, respectiv de catre persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica si de catre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica;

- declararea redeventelor rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola datorate incepand cu trimestrul IV 2012.

Termen de depunere
Formularul 100 se depune dupa cum urmeaza.
1. Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru obligatiile de plata reprezentand:
- impozit retinut la sursa conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru veniturile din:arenda, dividende distribuite persoanelor fizice, dobanzi, castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decit cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, premii, jocuri de noroc, transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, alte surse.
- accize;
- impozit la titeiul din productia interna;
- impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
- impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform Titlului V Cod Fiscal sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state;
- varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari:taxa de acces pentru jocurile de noroc;
- contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru obligatiile de plata reprezentand:
- plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane si de sucursalele din Romania ale bancilor persoane juridice straine(trim.1-4);
- impozitul pe profit datorat de persoane juridice romane precum si de catre persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene (trim. I - III);
- plati anticipate, in contul impozitului pe profit, datorate conform Legii nr. 571/2003 efectuate de catre persoanele juridice, altele decat cele prevazute mai sus, precum si de catre persoanele juridice cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene, care au optat pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial (trim. I - IV);
- impozitul pe profit din asociere datorat de persoane fizice rezidente si nerezidente;
- impozitul pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decit cele de mai sus astfel:
- persoane juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent in Romania, care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b) - d) Cod Fiscal - (trim. I - III) sau (trim. I - IV), dupa caz;
- plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual datorate de catre persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania si care au optat pentru declararea impozitului pe profit anual cu plati anticipate, efectuate trimestrial (trim. I - IV);
- impozit pe veniturile microintreprinderilor;
- redevente miniere si petroliere;
- redevente rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola.
- facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) Cod Fiscal.

Alte termene
De asemenea, formularul 100, pentru anumite obligatii bugetare, dupa caz, se depune astfel:
- pana la 25 decembrie inclusiv a anului in curs pentru anul urmator, pentru taxa privind activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale;
- pana la data de 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului, pentru obligatiile de plata reprezentand varsamintele din profitul net al regiilor autonome si dividendele de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat;
- pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata:impozit pe veniturile din dobanzi in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc;
- pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia reprezentand contributia trimestriala datorata pentru medicamentele suportate din Fondului National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate datorata de persoanele prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare;
- pina la data de 25 martie inclusiv a anului urmator, in cazul definitivarii impozitului pe profit anual datorat de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) Cod Fiscal din activitatile desfasurate in asociere. Formularul 100 va fi insotit si de formularul 104 "Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor".
- pana la termenul de plata prevazut la art. 206^52 alin. (4) si (5) Cod Fiscal, pentru accizele datorate de operatorii economici, in situatiile prevazute la art. 206^7 alin. (1) lit. b) si c), alin. (7), ( 8) si (9).


Modalitatea de depunere
Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta care poate fi descarcat de pe websiteul ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaratii electronice/Descarcare declaratii;
Formularul 100 se depune la unitatea fiscala competenta pentru administrarea creantelor fiscale datorate de catre contribuabili in format .pdf, cu fisier .xml atasat, pe suport CD, insotit de formatul hirtie, semnat si stampilat conform legii sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta.


Alte precizari
Pentru declararea obligatiilor de plata pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale, iar in cazul in care s-au folosit mai multe metode pentru aceeasi obligatie de plata si aceeasi perioada se va inregistra prima declaratie depusa.

In cazul in care in formularul 100 depus pentru o perioada de raportare nu au fost cuprinse toate impozitele si taxele pentru care exista obligatia declararii acestora, contribuabilul depune un formular referitor la aceeasi perioada de raportare pentru impozitele sau taxele nedeclarate initial.Sursa: www.finantevalcea.ro

noul, formular, declaratia, 101, 2013

Top accesari azi

Cine intocmeste si depune Situatiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2013 pana la 30 mai 2014 ...[9]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a II-a...[7]

Cine a depus Declaratia 221 pana la 27.05.2013, trebuie sa o depuna din nou pana la 25.06.2013 – urmare a modificarilor aduse de Legea 168/2013 ...[6]

Ordin privind valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2012...[6]

Rescrierea Codului Fiscal se apropie, dupa 3 ani de eforturi, de final. Ponta: Pana in 15 martie il trimitem in Parlament!...[6]

Determinarea plafonului pentru TVA la încasare...[6]

Regimul fiscal al microintreprinderilor – informatii actualizate la nov. 2014...[5]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea I...[5]

Este disponibil spre descarcare noul program de generare Ordine de plata/Foi de varsamant pentru 2014...[5]

Vineri, 30 mai 2014, ultima zi pentru depunerea bilanturilor întocmite pentru anul 2013...[5]

Regimul pierderilor fiscale - documentar...[5]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a III-a...[5]

Cum accesam informatiile cuprinse in dosarul fiscal online...[5]

MFP vrea sa introduca plata cu cardul la Trezorerie, atât la ghiseu cat si online...[5]

Noutati OMFP 1802/2014: Clarificari privind clasificarea datoriilor in curente si necurente (preluarea prevederilor IAS 1)...[5]

Contributii salariale 2015...[5]

Atentie la certificarea declaratiilor fiscale! A devenit optionala, dar firmele care nu o fac ar putea fi controlate mai des de Fisc...[4]

Modificari ale Codului Fiscal: accize ...[4]

Transportatorii: Decizia ANAF de a considera diurna soferilor de camion drept salariu falimenteaza toata industria...[4]

Obligatiile fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa...[4]