Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 4
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Regimul fiscal al microintreprinderilor – informatii actualizate la nov. 2014
Publicat: 09 decembrie 2014


O microintreprindere este o persoana juridica româna care indeplineste cumulative urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

- realizeaza venituri, altele decât cele prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Codul Fiscal;
- realizeaza venituri, altele decât cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
- a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro;

- capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decât statul si autoritatile locale.
- nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor este obligatoriu pentru entitatile care indeplinesc conditiile mentionate mai sus.
Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepând cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile mentionate mai sus.

Nu sunt obligate sa aplice acest sistem de impunere persoanele juridice române care:
- desfasoara activitati in domeniul bancar;
- desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
- desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc.

O persoana juridica româna care este nou-infiintata este obligata sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepând cu primul an fiscal, daca conditia privind capitalul social este indeplinita la data inregistrarii la registrul comertului.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, nu intra sub incidenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor persoana juridica româna nou-infiintata care, incepând cu data inregistrarii in registrul comertului, intentioneaza sa desfasoare activitatile pentru care nu este obligata sa aplice acest sistem de impunere.

De asemenea, persoana juridica româna nou-infiintata care, la data inregistrarii in registrul comertului, are subscris un capital social reprezentând cel putin echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro poate opta sa aplice prevederile Titlului II „Impozit pe profit”.

Optiunea este definitiva, cu conditia mentinerii valorii capitalului social de la data inregistrarii, pentru intreaga perioada de existenta a persoanei juridice respective. În cazul in care aceasta conditie nu este respectata, persoana juridica aplica prevederile privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor, incepând cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro de la data inregistrarii, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 112^1 din Codul Fiscal.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Nationala a României la data inregistrarii persoanei juridice.

Microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepând cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile mentionate mai sus.

Baza de impozitare

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se aplica asupra bazei de impozitare constituita din veniturile din orice sursa, din care se scad:

- veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
- veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
- veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
- veniturile din subventii;
- veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
- veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi si/sau penalitati de intârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
- veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
- veniturile din diferente de curs valutar;
- veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial;
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.

Pentru determinarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, la baza impozabila determinata potrivit prevederilor de mai sus, se adauga urmatoarele:

- valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii;
- in trimestrul IV, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului.

În cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune.

Anul fiscal

Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic. În cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.

Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3% care se aplica asupra bazei de impozitare.

Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau venituri din consultanta si management

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit.

Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepând cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele prevazute in prezentul articol, luând in considerare veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal.

Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pâna la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

Termenele de declarare a mentiunilor

Persoanele juridice române platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu mentiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului. În cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Microintreprinderile care intra sub incidenta prevederilor art. 112^6 din Codul Fiscal, comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, in cursul anului respectiv, potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Microintreprinderile au obligatia de a depune, pâna la termenul de plata a impozitului „Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, selectând rândul „impozit pe veniturile microintreprinderilor”, formular 100.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere

În cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.
impozit, micro

Top accesari azi

In atentia contribuabililor care au obligatia de a depune Declaratia 394! ...[4]

Obligatii fiscale ale persoanelor juridice care au cel putin 50 de angajati ...[4]

Incepand cu luna august 2013, bonurile fiscale nu se mai declara in Declaratia 394 ...[4]

Regimul contributiilor sociale in perioada concediului pentru cresterea copilului ...[4]

Precizari referitoare la numarul de evidenta a platii ...[4]

Reguli privind exercitarea dreptului de deducere a TVA in cazul aplicarii sistemului TVA la incasare ...[4]

In atentia contribuabililor care au obligatia de a depune Declaratia 307! ...[4]

Modificari ale Codului Fiscal: impozit pe venit si pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti ...[3]

Procedura de accesare a informatiilor publice prin intermediul SMS ...[3]

Impunerea veniturilor din inchirierea de camere in scop turistic ...[3]

Regimul impozitarii exploatarii unor resurse naturale...[3]

Modificare a formularului 112 pentru anul 2014 ...[3]

Finantele lanseaza in dezbatere publica noile norme ale Codului Fiscal...[3]

Versiune noua pentru Declaratia 112 - Soft J...[3]

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national, formular 394 ...[3]

Miercuri, 25 februarie 2015, termen limita pentru declaratia 392B. Cine depune declaratia 392B? ...[3]

Modificare si completare a reglementarilor contabile: Partea II-a...[3]

Inregistrarea fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente ...[3]

Reglementari fiscale cu aplicabilitate de la 1 septembrie 2013 ...[3]

Beneficiile sotului-sotiei unei persoane fizice autorizate...[3]