Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Optiunea pentru aplicarea sistemului TVA la incasare
Publicat: 22 mai 2014


Aplicarea sistemului TVA la încasare pentru persoanele impozabile a caror cifra de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, este optionala de la 1 ianuarie 2014, prevedere instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative.

Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplicau sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 sa fie radiate din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare prin depunerea unei notificari la organele fiscale competente, chiar daca sunt eligibile pentru aplicarea sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

Aceasta prevedere nu se aplica în situatia persoanelor impozabile care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal în cursul anului 2014 si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, care sunt obligate sa aplice sistemul respectiv cel putin pâna la finele anului 2014, cu exceptia cazului în care depasesc plafonul de 2.250.000.lei.

Optiunea de iesire din sistemul TVA la încasare se exercita prin depunerea formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicarii sistemului TVA la încasare”, publicat în Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.884/2013.

Formularul 097 se depune la organul fiscal competent pentru iesirea din sistemul TVA la încasare prin optiune, între data de 1 si 25 ale oricarei luni, de catre persoanele impozabile care aplica sistemul si care nu depasesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunta la aplicarea sistemului respectiv.

Organele fiscale competente opereaza radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la încasare începând cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei în care a fost depusa notificarea. Pâna la data radierii persoanele impozabile trebuie sa aplice sistemul TVA la încasare.

Atentie! Persoanele impozabile nu pot renunta la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, cu exceptia situatiei în care depasesc plafonul de 2.250.000 lei.

Atât în cazul persoanelor impozabile care continua aplicarea sistemului TVA la încasare, cât si al celor care ies din sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit pâna la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum si pentru facturile emise înainte de aceasta data, în situatia în care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasarii totale sau partiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate, cu respectarea prevederilor art. 134^2 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: www.finantevalcea.ro
optiune, tva, taxa, valoare, adaugata, sistem, TVA, incasare, 2014, renuntare, radiate, registru

Top accesari azi

Procedura privind aprobarea regimului de declarare derogatoriu ...[5]

Cum accesam informatiile cuprinse in dosarul fiscal online...[5]

Reglementari privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale ...[4]

Luni, 25 martie 2013 inclusiv, termen limita pentru depunerea formularului 101...[4]

Procedura de autorizare a activitatii de schimb valutar ...[4]

Aplicarea scutirii de TVA pentru transportul international de bunuri plasate in zone libere sau antrepozite libere ...[4]

Raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale ...[4]

Sustinerea entitatilor nonprofit ...[4]

Completarea si depunerea Declaratiei 600 ...[3]

Scurt rezumat al modificarilor din Legii Contabilitatii 82/1991 (format PDF)...[3]

OpANAF 112/2015 - aprobarea modelului unor formulare fiscale in domeniul taxei pe valoarea adaugata...[3]

Termenul de depunere a declaratiilor fiscale pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2014 – este 22 decembrie 2014 ...[3]

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES ...[3]

Limite de deductibilitate a cheltuielilor de protocol la calculul profitului impozabil...[3]

Profitul impozabil al sediilor permanente in Romania ...[3]

Principalele modificari contabile pentru anul 2015...[3]

Taxare inversa in cazul masurilor de simplificare ...[3]

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru neimpozitarea profitului reinvestit...[3]

Obligatii scadente astazi 10 decembrie 2014...[3]

Noi prevederi legale referitoare la reactivarea contribuabililor inactivi ...[3]