Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Noutati privind procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare
Publicat: 19 mai 2014


In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/07.04.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 491/2014 pentru modificarea si completarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata (TVA) cu optiune de rambursare, aprobata prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 263/2010.

Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul Fiscal, la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii în gestionarea declaratiilor fiscale, precum si prin sistemul electronic national, la termenele prevazute de Codul Fiscal.

Se supun procedurii de solutionare numai deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.

Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, dupa expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativa în decontul perioadei fiscale urmatoare.

Solicitarile de rambursare depuse pentru acelasi termen legal de depunere se supun procedurii de solutionare, în ordinea cronologica a înregistrarii lor la organul fiscal, în termenul prevazut la art. 70 din Codul de Procedura Fiscala, respectiv 45 de zile de la data înregistrarii acestora. În situatiile în care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa între data solicitarii si data primirii informatiilor solicitate.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se solutioneaza în functie de gradul de risc fiscal pe care îl prezinta fiecare persoana impozabila, astfel:
- în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic: prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;
- în cazul deconturilor de TVA depuse de alti contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu: cu analiza documentara;
- în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare: cu inspectie fiscala anticipata.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt în curs de solutionare în perioada cuprinsa între data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

Important! Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal si nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicita sume de pâna la 45.000 lei, se încadreaza la risc fiscal mic si se solutioneaza prin emiterea deciziei de rambursare în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului.

Pentru contribuabilii care prezinta risc fiscal mare, organele fiscale constituie o baza de date speciala pe baza informatiilor primite de la organele de inspectie fiscala si de la organele fiscale cu atributii de administrare fiscala.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala.

Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se afla în curs de solutionare, depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date speciala, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.

Persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renuntat de cel putin doua ori la optiunea de rambursare, dupa încadrarea la categoria de risc fiscal mare sunt incluse în procedura de analiza de risc în vederea selectarii pentru inspectie fiscala.
Sursa: www.finantevalcea.ro
rambursare, TVA, completare, decont, 300, taxa, valoare, adaugata. risc, fiscal, mic, mare, optiune, rambursare

Top accesari azi

Declaratia 392A si 392B - cine le depune si pana cand ...[7]

Reinnoirea certificatelor digitale pentru semnatura electronica ...[6]

Obligatiile fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa...[5]

Ordonanta de Urgenta care reduce penalitatile de intarziere la plata cu intarziere a obligatiilor bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial ...[5]

Guvernul vrea sa reduca din nou plafonul pentru microintreprinderi...[5]

Noutati OMFP 1802/2014: Clarificari privind recunoasterea imobilizarilor necorporale si reanalizarea imobilizarilor necorporale in curs...[5]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a III-a...[5]

Procedura reinnoirii certificatelor digitale pentru semnatura electronica ...[4]

Modificarea unor formulare fiscale privind impozitul pe venit ...[4]

Masuri de simplificare la TVA ...[4]

Persoanele fizice datoreaza CASS si pentru alte categorii de venituri ...[4]

Cursul de schimb valutar valabil pentru modificarea perioadei fiscale la TVA ...[4]

Modificari ale Codului Fiscal: impozitul pe profit si pe venitul microintreprinderilor ...[4]

MFP analizeaza modificarea sistemului de plata a TVA...[4]

Regimul fiscal al microintreprinderilor – informatii actualizate la nov. 2014...[4]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a II-a...[4]

Finantele au publicat marti in Monitorul Oficial patru modificari in domeniul financiar contabil. Vezi care sunt acestea...[4]

Cine a depus Declaratia 221 pana la 27.05.2013, trebuie sa o depuna din nou pana la 25.06.2013 – urmare a modificarilor aduse de Legea 168/2013 ...[4]

Achizitii intracomunitare sub plafonul de 10.000 Euro, vs. inregistrarea in scopuri de TVA si in Registrul Operatorilor Intracomunitari...[4]

Zile grele pentru PFA:  Orice PFA ce castiga 144.900 lei (salariul mediu x 5 x 12 luni) plateste 38.108 lei + impozitul pe venit de 16% + CASS de 5,5%...[4]