Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Noutati privind procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare
Publicat: 19 mai 2014


In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/07.04.2014, a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 491/2014 pentru modificarea si completarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata (TVA) cu optiune de rambursare, aprobata prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 263/2010.

Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul Fiscal, la organul fiscal competent, prin posta sau direct la compartimentul cu atributii în gestionarea declaratiilor fiscale, precum si prin sistemul electronic national, la termenele prevazute de Codul Fiscal.

Se supun procedurii de solutionare numai deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.

Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, dupa expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativa în decontul perioadei fiscale urmatoare.

Solicitarile de rambursare depuse pentru acelasi termen legal de depunere se supun procedurii de solutionare, în ordinea cronologica a înregistrarii lor la organul fiscal, în termenul prevazut la art. 70 din Codul de Procedura Fiscala, respectiv 45 de zile de la data înregistrarii acestora. În situatiile în care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa între data solicitarii si data primirii informatiilor solicitate.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se solutioneaza în functie de gradul de risc fiscal pe care îl prezinta fiecare persoana impozabila, astfel:
- în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic: prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;
- în cazul deconturilor de TVA depuse de alti contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu: cu analiza documentara;
- în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare: cu inspectie fiscala anticipata.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt în curs de solutionare în perioada cuprinsa între data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

Important! Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal si nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicita sume de pâna la 45.000 lei, se încadreaza la risc fiscal mic si se solutioneaza prin emiterea deciziei de rambursare în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului.

Pentru contribuabilii care prezinta risc fiscal mare, organele fiscale constituie o baza de date speciala pe baza informatiilor primite de la organele de inspectie fiscala si de la organele fiscale cu atributii de administrare fiscala.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala.

Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se afla în curs de solutionare, depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date speciala, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadreaza la risc fiscal mare si se solutioneaza cu inspectie fiscala anticipata.

Persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renuntat de cel putin doua ori la optiunea de rambursare, dupa încadrarea la categoria de risc fiscal mare sunt incluse în procedura de analiza de risc în vederea selectarii pentru inspectie fiscala.
Sursa: www.finantevalcea.ro
rambursare, TVA, completare, decont, 300, taxa, valoare, adaugata. risc, fiscal, mic, mare, optiune, rambursare

Top accesari azi

Finantele: Firmele care opteaza pentru sistemul TVA la incasare in 2014 ​vor calcula cifra de afaceri pentru stabilirea plafonului de 2,25 mil. lei incluzand ...[4]

Declaratii fiscale cu termen limita de depunere 22 decembrie 2014...[4]

Noutati OMFP 1802/2014: Evidentierea separata a investitiilor imobiliare...[3]

Versiune noua pentru Declaratia 112 - Soft J...[3]

Criterii pe care angajatorii trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii documentelor portabile A 1 ...[3]

Procedura rambursarii TVA din state membre ale UE ...[3]

Procedura inregistrarii contractelor incheiate cu nerezidenti persoane fizice si juridice ...[3]

Salariul minim pe economie va fi de 975 lei, de la 1 ianuarie 2015 ...[3]

Registre si documente obligatorii pentru PFA...[3]

Cererea de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, formular 601...[3]

Noutati OMFP 1802/2014: Tratamentul datoriilor pentru care suma de rambursat este mai mare decat suma primita...[2]

Depunerea declaratiilor informative 392A si 392B - Termen limita 25 februarie 2014...[2]

Depunerea si completarea Declaratiei 394 in 2015...[2]

Contributii salariale 2015...[2]

Ati primit notificare ANAF privind dizolvarea societatii?...[2]

Perioada fiscala a taxei pe valoarea adaugata ...[2]

FOARTE IMPORTANT! Vineri, 10 ianuarie 2014, termen pentru unele obligatii fiscale...[2]

Obligatii declarative cu termene in luna IANUARIE 2014 ...[2]

Transportatorii: Decizia ANAF de a considera diurna soferilor de camion drept salariu falimenteaza toata industria...[2]

Ministerul Finantelor a publicat lista celor 92 de taxe parafiscale ce vor fi eliminate: taxa de 22 pentru pasaport, taxa de indrumare pentru infiintarea unei f...[2]