Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 3
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Luni, 26 mai 2014, termen limita pentru depunerea formularului 200. Cine il depune?
Publicat: 15 mai 2014


In atentia contribuabililor care, în anul 2013, au realizat venituri din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor; activitati agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real; piscicultura si silvicultura; transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise; operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, ca au obligatia ca, pâna luni, 26 mai 2014, sa depuna la Fisc „Declaratia privind veniturile realizate din România”, cod 200.


Completare, depunere
Formularele 200 pot fi obtinute direct, gratuit, de la sediile unitatilor fiscale, sau se pot descarca de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Declaratii electronice/ Descarcare declaratii - în cazul depunerii declaratiilor online.

Dupa completare, formularele pot fi depuse:
- la organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
- la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru urmatoarele categorii de venituri: venituri din drepturi de proprietate intelectuala; venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârsitul anului fiscal; venituri din investitii reprezentând câstiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise; venituri din investitii reprezentând câstiguri/pierderi din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
- la organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, de catre contribuabilii persoane fizice, fara domiciliu fiscal în România care realizeaza venituri, altele decât cele prevazute mai sus;
- prin mijloace electronice, pe portalul www.e-guvernare.ro.

Dupa transmitere electronica, contribuabilii sunt obligati sa consulte starea declaratiei prin vizualizarea acesteia, accesând http://www.anaf.ro/StareD112.

Declaratia se completeaza în doua exemplare, scriind corect si citet datele în module.

Atentie! Contribuabilii care au mai multe surse sau categorii de venit si au obligatia depunerii formularului 200 vor completa Anexa la Declaratia privind veniturile realizate din România, pentru fiecare sursa de venit.


Exceptii
Nu au obligatia depunerii declaratiei, urmatoarele categorii de contribuabili:
- persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor;
- persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
- persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta în contractul încheiat între parti este stabilita în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final;
- persoanele fizice care au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, între 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata ori luate în arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare.


Sanctiuni
Nedepunerea pâna la 26 mai 2014 a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 500 lei.

Sursa: www.finantevalcea.ro
depunere, formular, 200, cine, depune, formularul, 200, in mai, 2014

Top accesari azi

Reglementari privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale ...[6]

Cum accesam informatiile cuprinse in dosarul fiscal online...[5]

Procedura privind aprobarea regimului de declarare derogatoriu ...[5]

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru neimpozitarea profitului reinvestit...[5]

Este disponibil spre descarcare noul program de generare Ordine de plata/Foi de varsamant pentru 2014...[4]

Obligatii declarative cu termene in luna decembrie 2013 ...[4]

Aplicarea scutirii de TVA pentru transportul international de bunuri plasate in zone libere sau antrepozite libere ...[4]

Obligatii declarative cu termene in luna octombrie 2013 ...[4]

Important! Prevederi referitoare la bonurile fiscale (aplicabil pentru 2015)...[4]

Raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale ...[4]

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile ...[4]

Optiunea privind platile anticipate in contul impozitului pe profit ...[4]

Scurt rezumat al modificarilor din Legii Contabilitatii 82/1991 (format PDF)...[4]

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului ...[4]

Modificarea unor formulare fiscale ...[4]

Luni, 25 martie 2013 inclusiv, termen limita pentru depunerea formularului 101...[4]

Procedura de autorizare a activitatii de schimb valutar ...[4]

Limite de deductibilitate a cheltuielilor de protocol la calculul profitului impozabil...[4]

Comisionul datorat de angajatori Inspectoratelor Teritoriale de Munca capata regim de creanta bugetara si va fi administrat de ANAF ...[4]

Dreptul de deducere la aplicarea sistemului TVA la incasare ...[4]