Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Cum accesam informatiile cuprinse in dosarul fiscal online
Publicat: 14 mai 2014


Este reamintita mai jos procedura de accesare a informatiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), în spatiul privat al contribuabilului, aprobata prin Ordinul ANAF nr. 230/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126/07.03.2013.

Generalitati
Pentru a obtine mai rapid si mai exact informatii despre creantele fiscale existente în fisa pe platitor din dosarul fiscal, contribuabilii pot accesa aplicatia informatica Dosar fiscal de la adresa: www.anaf.ro, pagina Acasa, meniul Servicii on-line, submeniul Acces dosar fiscal/ Instructiuni Dosar fiscal.

Pentru accesul controlat la dosarul fiscal, contribuabilii trebuie sa solicite un certificat digital, completând formularul 152 Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat.

Dupa autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spatiul sau privat, unde vizualizeaza informatii din dosarul fiscal prin accesarea aplicatiei Dosar fiscal.

În cazul în care se revoca dreptul de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul fiscal se completeaza formularul 153 Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informatiile cuprinse în dosarul fiscal.


Cerinte sistem
Serviciul Acces controlat la dosarul contribuabilului functioneaza pe calculatoare cu sistem de operare Windows. Programul de Internet (ex. Internet Explorer) trebuie sa aiba prima optiune limba engleza. În caz contrar, trebuie parcursi urmatorii pasi: se alege din meniul Tools optiunea Internet Options, se apasa butonul Languages si se alege English (United States).


Accesarea aplicatiei
Dupa autentificarea pe portalul ANAF, prin functia Logare, va aparea pagina cu spatiul privat al contribuabilului, de unde se acceseaza aplicatia din meniul Dosar fiscal. În continuare, se da click pe textul Dosar fiscal si se obtine deschiderea aplicatiei.

Pe ecran se va afisa meniul principal care contine patru submeniuri de lucru, astfel:
- submeniul Date Identificare;
- submeniul Vector Fiscal;
- submeniul Situatie Sintetica;
- submeniuri pentru fiecare Declaratie.

În mod automat, aplicatia afiseaza o lista care cuprinde codurile de identificare fiscala asociate certificatului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selecteaza codul fiscal pentru care se doreste afisarea informatiilor.

Prin apasarea butonului Go, se lanseaza actiunea de cautare a datelor pentru codul fiscal furnizat. În absenta acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile însa acestea nu vor avea continut.

Navigarea între meniuri este posibila prin deplasarea mouse-ului si alegerea optiunii dorite.

Detaliem mai jos definitiile si actiunile, pentru fiecare dintre submeniurile de lucru.


Submeniul Date identificare
Se prezinta principalele date de identificare ale contribuabilului, sub forma de sectiuni.

Sectiunea de date comune
În prima parte a sectiunii se prezinta codul de identificare fiscala selectat si denumirea, iar în cea de a doua parte se prezinta domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaratie de înregistrare/mentiuni, cu includerea numarului si datei declaratiei, data atribuirii codului de identificare fiscala, starea acestuia în ceea ce priveste înregistrarea ca platitor de TVA si tipul sediului.

Sectiunea de date specifice
Categoriile pentru care se prezinta informatii de identificare specifice sunt: agenti economici, persoane fizice, institutii publice, nerezidenti.


Submeniul Vector Fiscal
Sectiunea cuprinde informatii legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxa/contributie, datele de început si sfârsit (daca este cazul) si periodicitatea declararii acestora.


Submeniul pentru fiecare Declaratie
Sectiunea cuprinde informatii despre declaratiile depuse, grupate dupa tipul acestora. Prezentarea se face sub forma tabelara în ordinea descrescatoare a anilor de raportare, iar în cadrul anilor, gruparea se face pe luna de raportare. În cazul în care în declaratie, perioada de raportare este înlocuita cu T1…T4 sau S1, S2, (T=Trimestru, S=semestru), tabelul contine perioada de raportare ca atare, numarul de înregistrare si data, obtinute de la organul fiscal competent. Fiecarei sectiunii de declaratii îi sunt atasate filtre pe baza carora se poate selecta o declaratie în vederea generarii si vizualizarii copiei acesteia.


Important!
Pentru completarea datei de înregistrare este disponibil un calendar cu ajutorul caruia se alege data de înregistrare în formatul corect. Dupa introducerea elementelor de filtrare si apasarea butonului Go, se genereaza copia declaratiei selectate.

Solutia pune la dispozitie doua butoane:
- View: generare declaratie în format .pdf în browser;
- Export: exportul declaratiei în format .pdf si salvare externa.

Solutia permite vizualizarea: D100; D101; D102; D103; D120; D130; D301; D390; D300; D394 si D710.


Submeniul Situatie Sintetica
Sectiunea cuprinde informatii referitoare la obligatiile de plata datorate (titlu de creanta - declaratie, decizie de impunere, decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii; tipul de impozit/ taxa/ contributie etc.; scadenta soldului; categoria de suma; termen de plata; soldul debitor.

În cazul în care contribuabilul doreste vizualizarea informatiilor privind situatia sa fiscala, se va accesa câmpul Obligatii fiscale datorate, caz în care se afiseaza informatii grupate pe ani calendaristici, în cadrul perioadei de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, iar în cadrul fiecarui an, pe luni calendaristice.

Pentru a obtine o situatie fiscala detaliata, contribuabilul acceseaza câmpul Soldul obligatiilor fiscale datorate, caz în care se afiseaza toate tipurile de impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat, împreuna cu soldurile aferente.

Aceasta sectiune cuprinde si informatii referitoare la stingerea obligatiilor de plata care sunt cuprinse în formularul Înstiintare privind stingerea creantelor fiscale, al carui model a fost instituit prin Ordinul presedintelui ANAF nr. 1438/2009.


Alte precizari
Lunar, pentru fiecare zona de informatii se realizeaza actualizarea acestora, iar data ultimei actualizari se mentioneaza ori de câte ori sunt solicitate aceste informatii.

Pentru a asigura accesul contribuabililor la informatiile cuprinse în submeniul Situatie Sintetica, organul fiscal competent afiseaza pâna la data de 20 a fiecarei luni calendaristice, pe website-ul ANAF toate aceste informatii.

De asemenea, informatiile obtinute din acest submeniu pot fi folosite în vederea corelarii evidentei fiscale cu cea contabila.

Pentru mai multe detalii, se poate accesa Ghidul „Instructiuni de utilizare a serviciului - Acces controlat la dosarul contribuabilului” accesând website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaratii electronice, meniul Acces controlat la dosarul contribuabilului.


Sursa: www.finantevalcea.ro
cum, accesam, dosarul, online, dosar, contribuabil, acces, onine, date, anaf

Top accesari azi

Procedura privind aprobarea regimului de declarare derogatoriu ...[5]

Modificarea unor formulare fiscale ...[4]

Important! Prevederi referitoare la bonurile fiscale (aplicabil pentru 2015)...[4]

Obligatii declarative cu termene in luna decembrie 2013 ...[4]

Luni, 25 martie 2013 inclusiv, termen limita pentru depunerea formularului 101...[4]

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului ...[4]

Procedura de autorizare a activitatii de schimb valutar ...[4]

Este disponibil spre descarcare noul program de generare Ordine de plata/Foi de varsamant pentru 2014...[4]

Raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale ...[4]

Sistemul platilor anticipate privind impozitul pe profit ...[3]

Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala...[3]

Informatii utile despre noul model al formularului 100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat. ...[3]

Cine a depus Declaratia 221 pana la 27.05.2013, trebuie sa o depuna din nou pana la 25.06.2013 – urmare a modificarilor aduse de Legea 168/2013 ...[3]

Miercuri, 15 ianuarie 2014, termen pentru Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, formular 220...[3]

Completarea si depunerea Declaratiei 600 ...[3]

Termenul de depunere a declaratiilor fiscale pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2014 – este 22 decembrie 2014 ...[3]

Cine intocmeste si depune Situatiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2013 pana la 30 mai 2014 ...[3]

Declaratia 221 pentru anul 2013 - documentar fiscal...[3]

Modificari ale Codului Fiscal: impozit pe venit si pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti ...[3]

Astazi, 6 februarie 2015 termen limita pentru 092...[3]