Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 3
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Obligatii legale referitoare la activitatea zilierilor
Publicat: 13 mai 2014


Potrivit reglementarilor legale în vigoare zilier poate fi o persoana fizica, cetatean român sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii. Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta în România, în conditiile legislatiei române.

Beneficiar de lucrari, pentru care zilierul executa activitati necalificate cu caracter ocazional poate fi o persoana juridica, o persoana fizica autorizata, întreprinderea individuala si întreprinderea familiala.

Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevazut de lege, cu exceptia serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice.


Obligatii
Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste prin acordul de vointa al partilor, fara încheierea, în forma scrisa, a unui contract individual de munca. O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a împlinit vârsta de cel putin 16 ani. Prin exceptie minorii cu vârsta cuprinsa între 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. Lucratorii minori, respectiv minorii în vârsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt încalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate

Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore.

Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamâna.

Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul noptii.

Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.

Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati în beneficiul unui tert.

Beneficiarul de lucrari are obligatia sa înfiinteze Registrul de evidenta a zilierilor si sa-l pastreze la sediu si/sau la punctele de lucru, dupa caz.

Beneficiarul are obligatia sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfârsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai târziu la sfârsitul saptamânii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, numai cu acordul exprimat în scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a legi.

Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decât valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata si se acorda la sfârsitul fiecarei zile de lucru sau la sfârsitul saptamânii, înainte de semnarea în Registru de catre zilier si beneficiar. Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului în Registru

În situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântarii din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.


Obligatii fiscale
Veniturile realizate de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari este venit asimilat salariilor, pentru care se datoreaza impozit în cota de 16%. Nu se datoreaza contributii sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar. Calculul si retinerea impozitului pe venituri din salarii datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute.

Modificarile aduse prin Legea nr. 18/2014 activitatilor cu caracter ocazional desfasurate de zilieri intra în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Minitorul Oficial, respectiv la 16.06.2014.

*

Baza legala: Legea nr. 52/2011, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276/20.04.2011; Ordinul ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.439/29.04.2011 si Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1.930/28.04.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300/02.05.2011; Decret nr. 832/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661/29.10.2013; Legea nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.Sursa: www.finantevalcea.ro
prevederi, legale, zilieri, 2014

Top accesari azi

Reglementari privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale ...[6]

Procedura privind aprobarea regimului de declarare derogatoriu ...[5]

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru neimpozitarea profitului reinvestit...[5]

Scurt rezumat al modificarilor din Legii Contabilitatii 82/1991 (format PDF)...[4]

Procedura de autorizare a activitatii de schimb valutar ...[4]

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului ...[4]

Modificarea unor formulare fiscale ...[4]

Comisionul datorat de angajatori Inspectoratelor Teritoriale de Munca capata regim de creanta bugetara si va fi administrat de ANAF ...[4]

Dreptul de deducere la aplicarea sistemului TVA la incasare ...[4]

Obligatii declarative cu termene in luna decembrie 2013 ...[4]

Luni, 25 martie 2013 inclusiv, termen limita pentru depunerea formularului 101...[4]

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile ...[4]

Aplicarea scutirii de TVA pentru transportul international de bunuri plasate in zone libere sau antrepozite libere ...[4]

Important! Prevederi referitoare la bonurile fiscale (aplicabil pentru 2015)...[4]

Sustinerea entitatilor nonprofit ...[4]

Este disponibil spre descarcare noul program de generare Ordine de plata/Foi de varsamant pentru 2014...[4]

Optiunea privind platile anticipate in contul impozitului pe profit ...[4]

Limite de deductibilitate a cheltuielilor de protocol la calculul profitului impozabil...[4]

Obligatii declarative cu termene in luna octombrie 2013 ...[4]

Raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale ...[4]