Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala
Publicat: 13 mai 2014


Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflecta modul de īndeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza: la solicitarea contribuabililor; la solicitarea autoritatilor publice īn cazurile si īn conditiile prevazute de reglementarile legale īn vigoare; din oficiu, īn situatia īn care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau a altor situatii prevazute de lege; la solicitarea detinatorilor de parti sociale la o societate comerciala.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea autoritatilor publice sau la solicitarea detinatorilor de parti sociale la o societate comerciala se face pe baza de cerere/adresa de eliberare care se depune la organul fiscal competent.

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala depusa de contribuabili/autoritatile publice/detinatorii de parti sociale se depune la registratura organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de contribuabili sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanta, īnsotita de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractanta, dupa caz. In situatia in care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala a fost depusa/transmisa la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi īnaintata organului fiscal competent in termen de doua zile de la data primirii.

Īn situatia īn care contribuabilul are de īncasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile contractante definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala depune, īn original, si documentul eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de īncasat de la acestea. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie īn termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala.

Documentul emis de autoritatea contractanta cuprinde, obligatoriu, urmatoarele elemente:

- denumirea autoritatii contractante;

- data emiterii documentului;

- numarul si data īncheierii contractului dintre contribuabil si autoritatea contractanta;

- sumele certe, lichide si exigibile datorate pāna la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract īn parte;

- precizarea ca documentul este emis īn vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala;

- numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor īmputernicite ale autoritatii contractante;

- stampila autoritatii contractante.

Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala trebuie sa contina urmatoarele elemente:

- datele de identificare ale autoritatii solicitante;

- datele de identificare ale contribuabilului; īn acest caz este obligatorie mentionarea denumirii/numelui si prenumelui, precum si a codului de identificare fiscala al contribuabilului;

- temeiul legal al solicitarii;

- scopul solicitarii.

Īn cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice īn mod independent sau exercita profesii libere, cererea se depune la organul fiscal īn a carui raza teritoriala contribuabilul īsi are domiciliul fiscal, respectiv unde īsi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, īn cazul īn care aceasta este diferita de domiciliu.

Īn cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice īn mod independent sau exercita profesii libere trebuie sa mentioneze si sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala.

Atentie! Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa taxelor extrajudiciare de timbru. Fac exceptie certificatele de atestare fiscala eliberate la solicitarea autoritatilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.


Verificarea documentelor
Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala organul fiscal competent verifica: dosarul fiscal al contribuabilului, fisa pentru evidenta analitica pe platitori a contribuabilului, existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare pāna la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum si existenta deciziilor de rambursare sau a documentatiei aprobate pentru solutionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise si īnregistrate īn evidenta fiscala note de compensare/restituire, existenta documentului eliberat de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de īncasat de la acestea.

Īn situatia īn care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala este depusa de catre detinatorul de parti sociale organul fiscal competent verifica daca solicitantul are calitatea de detinator de parti sociale.

Atunci cānd organul fiscal constata ca nu au fost depuse de catre contribuabil declaratiile fiscale, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala se prelungeste cu perioada cuprinsa īntre data transmiterii īnstiintarii si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicarii deciziei de impunere din oficiu.

Important! Certificatul de atestare fiscala cuprinde, obligatoriu, numarul de īnregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele conducatorului organului fiscal emitent.Termen de eliberare si valabilitate
Certificatul de atestare fiscala se emite īn termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii si poate fi utilizat de persoana interesata pe o perioada de pāna la 30 de zile de la data eliberarii. Īn cazul persoanelor fizice, perioada īn care poate fi utilizat este de pāna la 90 de zile de la data eliberarii.Alte precizari
Certificatul de atestare fiscala se īntocmeste īn doua exemplare originale, din care:

- un exemplar se comunica solicitantului sau noului organ fiscal competent;

- un exemplar se pastreaza la organul fiscal emitent si se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Īn situatia īn care contribuabilul doreste sa obtina mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscala trebuie sa mentioneze īn cerere numarul de exemplare solicitate. Īn acest caz, taxa extrajudiciara de timbru se plateste o singura data, indiferent de numarul de exemplare solicitate. In cazul in care plata taxei extrajudiciare de timbru se efectueaza prin aplicarea si anularea de timbre fiscale, conform legii, timbrul propriu-zis se aplica pe un exemplar original care se comunica solicitantului, matca se aplica pe un exemplar original care se pastreaza la organul fiscal emitent, iar pe celelalte exemplare originale se fac mentiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru.

Īn cazul īn care plata se efectueaza prin celelalte modalitati prevazute de lege, se fac mentiuni cu privire la achitarea taxei extrajudiciare de timbru pe toate exemplarele certificatului.

Īn situatia contribuabililor mari si mijlocii care solicita eliberarea certificatului de atestare fiscala prin mijloace electronice de transmitere la distanta, organul fiscal competent emite certificatul si īl comunica contribuabilului īn aceeasi modalitate. Īn acest caz, contribuabilul imprima certificatul de atestare fiscala pe hārtie si īl prezinta administratiei finantelor publice īn a carei raza teritoriala acesta īsi are domiciliul fiscal, īn vederea certificarii pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de catre conducatorul administratiei finantelor publice si aplicarea stampilei.


Sursa: www.finantevalcea.ro
procedura, obtinere, certificat, atestare, fiscala

Top accesari azi

Reglementari privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale ...[6]

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru neimpozitarea profitului reinvestit...[5]

Procedura privind aprobarea regimului de declarare derogatoriu ...[5]

Cum accesam informatiile cuprinse in dosarul fiscal online...[5]

Aplicarea scutirii de TVA pentru transportul international de bunuri plasate in zone libere sau antrepozite libere ...[4]

Obligatii declarative cu termene in luna octombrie 2013 ...[4]

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile ...[4]

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului ...[4]

Luni, 25 martie 2013 inclusiv, termen limita pentru depunerea formularului 101...[4]

Sustinerea entitatilor nonprofit ...[4]

Obligatii declarative cu termene in luna decembrie 2013 ...[4]

Limite de deductibilitate a cheltuielilor de protocol la calculul profitului impozabil...[4]

Raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale ...[4]

Scurt rezumat al modificarilor din Legii Contabilitatii 82/1991 (format PDF)...[4]

Modificarea unor formulare fiscale ...[4]

Este disponibil spre descarcare noul program de generare Ordine de plata/Foi de varsamant pentru 2014...[4]

Comisionul datorat de angajatori Inspectoratelor Teritoriale de Munca capata regim de creanta bugetara si va fi administrat de ANAF ...[4]

Dreptul de deducere la aplicarea sistemului TVA la incasare ...[4]

Important! Prevederi referitoare la bonurile fiscale (aplicabil pentru 2015)...[4]

Procedura de autorizare a activitatii de schimb valutar ...[4]