Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 2
   

Noutati
Cine depune declaratia 392?
17 februarie 2015

 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Modificari ale Codului de Procedura Fiscala
Publicat: 13 mai 2014


In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151/28.02.2014, a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare.

Modificarile aduse Codului de Procedura Fiscala prin actul normativ mentionat au intrat în vigoare începând cu 1 martie 2014.

S-au completat prevederile referitoare la secretul fiscal prevazute la art. 11 din Codul de Procedura Fiscala în sensul ca informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise si oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului în cauza.
Prevederile referitoare la prezentarea de înscrisuri prevazute la art. 56 din Codul de Procedura Fiscala s-au modificat în sensul ca ori de câte ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de catre o persoana fizica sau juridica care exercita activitati specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanta fiscala, audit financiar, expertiza contabila, evaluare, documentul trebuie sa contina în mod obligatoriu si datele de identificare ale persoanei în cauza.
Între mijloacele de proba prevazute la art. 49 din Codul de Procedura Fiscala s-a introdus si orice element care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv înregistrari audio-video, date si informatii aflate în orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba care nu sunt interzise de lege.
S-au introdus noi obligatii declarative pentru rezidentii altor state membre, astfel platitorii de venituri supuse impozitului pe venit datorat de nerezidenti vor depune pâna în ultima zi a lunii februarie, o declaratie privind veniturile platite fiecarui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene. De asemenea, contribuabilii rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene care obtin venituri din proprietati imobiliare situate în România, au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile realizate, pâna la data de 25 mai a anului curent, pentru anul precedent.
Certificarea declaratiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala devine optionala prin abrogarea prevederilor de la art. 83 din Codul de Procedura Fiscala, inclusiv pentru declaratiile rectificative. Certificarea declaratiilor fiscale de catre contribuabili va reprezenta un criteriu de evaluare în analiza de risc fiscal atunci când se va efectua selectia contribuabililor supusi inspectiei fiscale;
S-au introdus prevederi speciale referitoare la rambursarea TVA care se va efectua printr-o procedura aprobata prin Ordin al ministrului Finantelor Publice. Organul fiscal va decide în conditiile stabilite prin ordinul mentionat, daca efectueaza inspectia fiscala anterior sau ulterior aprobarii rambursarii, în baza unei analize de risc. Pentru deconturile de TVA cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare pentru care suma solicitata la rambursare este de pâna la 45.000 lei, organul fiscal va rambursa taxa cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale. Aceasta procedura nu va fi aplicata în cazul în care contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura infractiunilor si nici în cazul în care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite.
A scazut nivelul dobânzii pentru fiecare zi de întârziere de la 0,04% la 0,03%. Prin exceptie, nivelul dobânzii pentru obligatiile fiscale esalonate la plata conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, pentru care contribuabilul constituie întreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului, este de 0,02%.
Poprirea conturilor bancare pentru stingerea creantelor fiscale nu mai poate fi înfiintata înainte de împlinirea unui termen de 30 zile de la data comunicarii somatiei.


Sursa: www.finantevalcea.ro
modificari, cod, procedura, fiscala

Top accesari azi

Firmele, obligate sa aiba case de marcat cu jurnal electronic si legatura ANAF...[4]

Fiscul pune consultantii fiscali sa raspunda pentru rambursari de TVA sub 65.000 lei fara inspectie...[4]

Scaderea TVA la 9 la suta la serviciile all-inclusive va avea un impact pozitiv pentru toata industria turistica ...[3]

Codul Fiscal rescris este aproape gata, dar nu va intra in vigoare la 1 ianuarie 2014...[3]

Guvernul vrea sa reduca din nou plafonul pentru microintreprinderi...[3]

Microintreprinderile fara salariati vor fi impozitate suplimentar, cu o suma fixa trimestriala...[3]

Modificari aduse Codului Fiscal aplicabile cu 1 septembrie 2013 - TVA...[3]

Declaratia 311 - documentar fiscal ...[2]

Peste 608.000 de companii vor putea opta, de la 1 ianuarie, pentru noile proceduri simplificate de raportare contabila ...[2]

Scurt rezumat al modificarilor din Legii Contabilitatii 82/1991 (format PDF)...[2]

Astazi, 6 februarie 2015 termen limita pentru 092...[2]

Principalele modificari contabile pentru anul 2015...[2]

Atentie! 21 decembrie 2012, termen limita pentru platile anticipate aferente trimestrului IV ...[2]

TVA de 9 la suta se aplica de la 1 ianuarie 2015 doar la pachetele all-inclusive vandute integral ...[2]

Modificari si completari aduse Codului Fiscal referitoare la contributiile sociale ...[2]

In atentia persoanelor fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor! ...[2]

Cursul de schimb valutar valabil pentru modificarea perioadei fiscale la TVA ...[2]

Determinarea plafonului pentru TVA la încasare...[2]

Model declaratie inactivitate 2012. Atentie! 28 februarie 2013 - termen limita pentru depunerea declaratiei de inactivitate...[2]

Obligatii fiscale cu termen de depunere la 15 decembrie 2014...[2]