Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 3
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Procedura inregistrarii contractelor incheiate cu nerezidenti persoane fizice si juridice
Publicat: 19 mai 2014


Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din România apartinând persoanelor juridice straine au obligatia sa înregistreze contractele/documentele încheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul României prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate în România, care genereaza venituri impozabile.


Declarare
Înregistrarea contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul României se realizeaza prin depunerea, la organul fiscal competent, a „Declaratiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul României, initiale/aditionale (conexe), încheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente“, cod MFP 14.13.01.40/n, fara a fi însotita de documente doveditoare ale datelor înscrise în declaratie. Declaratia se depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii efectuate pe teritoriul României, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor sau de la data emiterii oricaror documente prevazute de lege. În situatia în care în datele declarate initial intervin modificari, acestea se declara în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei declaratii rectificative. Declaratia se rectifica bifându-se cu „X“ casuta prevazuta în acest scop.

Înregistrarea contractelor/documentelor mentionate mai sus, indiferent de durata acestora, se efectueaza la organele fiscale teritoriale în a caror raza persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din România apartinând persoanelor juridice straine, beneficiare ale activitatilor prevazute mai sus, îsi au domiciliul fiscal, conform legii. Prin exceptie, persoanele juridice române care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementarilor legale în vigoare, au obligatia înregistrarii contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru administrare. Atunci când nu este încheiat contract în forma scrisa, se înregistreaza documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul României: situatii de lucrari, procese-verbale de receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata sau orice alte documente corespunzatoare.

Atentie! Contractele/documentele încheiate de persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din România apartinând persoanelor juridice straine cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrarii.


Sanctiuni
Neîndeplinirea obligatiei de înregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul României se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform prevederilor art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*
Baza legala: Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din România apartinând persoanelor juridice straine si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 695/10.10.2012.



Sursa: www.finantevalcea.ro
inregistrare, contracte, nerezidenti, persoane, fizice, juridice





Top accesari azi

Scaderea TVA la 9 la suta la serviciile all-inclusive va avea un impact pozitiv pentru toata industria turistica ...[3]

Obligatii declarative cu termene in luna AUGUST 2013...[2]

De la data de 1 februarie 2015 intra in vigoare noua procedura privind inregistrarea in scopuri de TVA. Vezi care sunt cele 3 situatii posibile care pot aparea,...[2]

Codul Fiscal rescris este aproape gata, dar nu va intra in vigoare la 1 ianuarie 2014...[2]

Noutati OMFP 1802/2014: Tratamentul contractelor clienti transferate...[2]

Noutati OMFP 1802/2014: Tratamentul contabil al stimulentelor acordate la incheierea sau renegocierea unor contracte-preluarea prevederilor interpretarii SIC 1...[2]

Obligatii declarative cu termene in luna martie 2013 ...[2]

Guvernul vrea sa reduca din nou plafonul pentru microintreprinderi...[2]

Fiscul pune consultantii fiscali sa raspunda pentru rambursari de TVA sub 65.000 lei fara inspectie...[2]

Microintreprinderile fara salariati vor fi impozitate suplimentar, cu o suma fixa trimestriala...[2]

TVA de 9 la suta se aplica de la 1 ianuarie 2015 doar la pachetele all-inclusive vandute integral ...[2]

Luni, 25 martie 2013 inclusiv, termen limita pentru depunerea formularului 101...[2]

Obligatia operatorilor economici inregistrati in Romania in scopuri de taxa pe valoarea adaugata de a transmite informatiile statistice Intrastat...[2]

Modificari aduse Codului Fiscal aplicabile cu 1 septembrie 2013 - TVA...[2]

Obligatii fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa ...[1]

Reglementari fiscale privind activitatile desfasurate de intreprinderea individuala/persoana fizica autorizata ...[1]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a II-a...[1]

In atentia persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente si beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului! ...[1]

Foarte important! De la 1 ianuarie 2013, este obligatorie aplicarea sistemului taxei pe valoarea adaugata la incasare ...[1]

Se modifica de la 1 ianuarie 2015 legea contabilitatii, pentru a permite transpunerea noii directive europene a contabilitatii...[1]