Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Aplicarea scutirii de TVA pentru transportul international de bunuri plasate in zone libere sau antrepozite libere
Publicat: 01 ianuarie 2013


In atentia contribuabililor, platitori de taxa pe valoarea adaugata (TVA): In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 852/17.12.2012, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finantelor Publice nr. 1.708/2012 prin care au fost modificate si completate unele ordine ale ministrului Finantelor Publice in domeniul TVA, prevederi care vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2013.

In articolul de mai jos, prezentam principalele prevederi ale actului normativ mentionat.


Amanarea platii in vama a TVA
Se proroga termenul de efectuare a platii efective a TVA la organele vamale de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au obtinut certificat de amanare de la plata pana la 31 decembrie 2016. Certificatul de amanare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi 31 decembrie 2016.


Aplicarea scutirilor de TVA pentru operatiunile reglementate de OMFP nr. 2.222/2006
Urmare a modificarii prevederilor art. 155 din Codul Fiscal prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 15/2012 referitoare la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca factura, au fost adaptate si instructiunile de aplicare a scutirilor ce au la baza factura, ca document justificativ pentru acordarea acestora.


Aplicarea scutirilor de TVA pentru traficul international de bunuri reglementate de OMFP nr. 2.218/2006
Bunurile necomunitare sunt scutite de TVA in conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 si lit. b) din Codul Fiscal in urmatoarele situatii:
- la plasarea bunurilor in zona libera/antrepozitul liber. Justificarea scutirii de TVA la introducerea bunurilor necomunitare in zona libera/antrepozitul liber se realizeaza de operatorii zonelor libere/antrepozitelor libere cu urmatoarele documente: CMR, foaie de parcurs, bon de livrare, manifest, nota de livrare sau mesaj informatic,, cu conditia ca acestea sa furnizeze toate informatiile necesare identificarii marfurilor, precum si documentele vamale existente la plasarea acestor marfuri in zona libera/antrepozitul liber.

- in cazul livrarilor efectuate in interiorul zonei libere/antepozitului liber. Furnizorii justifica scutirea de TVA cu informatiile inscrise in evidenta operativa intocmita in forma agreata si aprobata de autoritatea vamala conform Normelor tehnice si care atesta faptul ca bunurile nu au fost puse in libera circulatie pe teritoriul comunitar.

In cazul bunurilor comunitare care sunt transportate dintr-un stat membru in zona libera/antrepozitul liber, este scutita de TVA achizitia intracomunitara de bunuri cu conditia ca persoana care realizeaza achizitia intracomunitara de bunuri sa faca dovada, in termen de 90 de zile de la data la care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare, ca bunurile respective au fost livrate intracomunitar in regim de scutire de TVA sau au fost exportate in regim de scutire de TVA. Nu se aplica scutirea de TVA pentru alte livrari ulterioare achizitiei intracomunitare ale bunurilor respective decat livrarea intracomunitara sau exportul.

In cazul bunurilor comunitare transportate din Romania in zona libera/antrepozitul liber, sunt scutite de TVA numai livrarile efectuate in conditiile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) si b) sau la art. 143 alin. (2) din Codul Fiscal, de catre persoana care le-a plasat in zona libera/antrepozitul liber. In aceasta situatie scutirea de TVA se justifica cu:

- evidenta operativa intocmita in forma agreata si aprobata de autoritatea vamala conform Normelor tehnice;

- documentele prevazute de OMFP nr. 2.222/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru livrarea intracomunitara de bunuri si pentru export;

Scutirea de TVA pentru servicii prestate asupra bunurilor aflate in zona libera/antrepozitul liber se aplica pentru urmatoarele servicii: transportul de bunuri in interiorul zonei libere/antrepozitului liber; serviciile accesorii transportului de bunuri efectuate in interiorul zonei libere/antrepozitului liber; serviciile permise in atrepozitul de TVA efectuate in interiorul zonei libere/antrepozitului liber.

In aceste cazuri scutirea de TVA se aplica daca locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania indiferent daca bunurile au statut comunitar sau necomunitar.Scutirea de TVA se justifica de catre persoana care ar fi obligata la plata taxei daca nu s-ar aplica scutirea de taxa, respectiv de catre prestatorul serviciilor sau de catre beneficiarul acestora, cu:
- factura sau cu documentul specific de transport pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport;

- contractul incheiat pentru prestarea serviciilor;

- documentele specifice de transport in functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, in cazuzl serviciilor de transport;

- documentele pe baza carora s-a facut plasarea bunurilor in zona libera/antrepozitul liber si/sau care sunt inscrise in evidentele operative ale operatorilor sau copii de pe acestea.

Scutirea de TVA pentru prestarile de servicii aferente livrarilor de bunuri care urmeaza sa fie plasate intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber se aplica daca locul prestarii serviciilor este considerat a fi in Romania indiferent daca bunurile au statut comunitar sau necomunitar. Scutirea de TVA se justifica de catre persoana care ar fi obligata la plata taxei daca nu s-ar aplica scutirea de taxa, respectiv de prestatorul serviciilor sau de beneficiarul acestora cu:
- factura sau documentul specific de transport pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport;

- documentele din care sa rezulte ca serviciul prestat este aferent livrarilor de bunuri care urmeaza a fi plasate in zona libera/antrepozit liber;

- documentele specifice de transport in functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, in cazul serviciilor de transport;


Important!
Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de TVA pentru operatiunile mentionate, acestea vor fi considerate taxabile. In cazul in care sunt achzitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

Sursa: www.finantevalcea.ro
scutiri, TVA, transport, international, bunuri

Top accesari azi

Protocol de colaborare in vederea schimbului de informatii intre ANAF si autoritatile administratiei publice locale ...[3]

Joi, 25 iulie 2013, termen pentru unele obligatii fiscale...[3]

Noutati OMFP 1802/2014: Evidentierea distincta in categoria imobilizarilor corporale a activelor biologice productive...[2]

Important! Obligatii fiscale ale sediilor permanente in Romania (se aplica cu 1 iulie 2013)...[2]

Regimul de declarare derogatoriu ...[2]

Noi reglementari contabile pentru institutiile publice...[2]

Obligatii declarative cu termene in luna IANUARIE 2014 ...[2]

Sistemul taxei pe valoarea adaugata la incasare - Alte prevederi...[2]

De la 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la incasare este optional ...[2]

Perceperea contributiilor sociale obligatorii pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor ...[1]

Guvernul lasa Fiscul sa amane pana la un an termenul de rambursare a TVA si impozitelor, daca este nevoie de inspectie fiscala prealabila...[1]

Vicepresedintele CCIR: Vrem Registrul Comertului fiindca a fost al nostru. Noi l-am creat...[1]

Salariu de baza minim brut pe tara valabil in anul 2014 ...[1]

Codul Fiscal se modifica. Fiscul va putea folosi ca mijloace de proba date stocate pe orice fel de servere si inregistrari audio-video. Se majoreaza TVA aprobat...[1]

Impozitul forfetar va elimina impozitele pe profit si pe venitul microintreprinderilor ...[1]

Important! Guvernul desfiinteaza ITM...[1]

Finantele nu mai ofera gratuit date financiare despre companii pe mai mult de 6 ani...[1]

Sanctionarea unor fapte stabilite prin OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice...[1]

Procedura functionarii grupului fiscal unic - Conditii de infiintare, implementare si obligatiile grupului fiscal unic...[1]

Cresterea valorii de intrare a mijloacelor fixe cu 1 iulie 2013...[1]