Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 3
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Declaratia informativa privind dividendele acordate actionarilor
Publicat: 30 mai 2014


In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389/27.05.2014, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 106 „Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”.

Declaratia aprobata prin actul normativ mentionat se completeaza si se depune de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul este actionar unic, majoritar sau detine controlul, în cazul în care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende actionarilor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia se depune la organul fiscal competent pentru administrarea operatorilor economici prevazuti mai sus, anual, pâna la 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului.

Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se depune în format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, însotit de formatul hârtie, semnat si stampilat, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

În cazul în care operatorii economici corecteaza declaratia depusa initial, declaratia rectificativa se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind „X” în spatiul special prevazut în acest scop.


Top accesari azi

Obligatii fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa ...[6]

Taxare inversa in cazul masurilor de simplificare ...[6]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a II-a...[6]

Modificari ale Codului Fiscal privind determinarea impozitului pe profit ...[6]

Comisionul datorat de angajatori Inspectoratelor Teritoriale de Munca capata regim de creanta bugetara si va fi administrat de ANAF ...[6]

Criterii pe care angajatorii trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii documentelor portabile A 1 ...[6]

Luni, 25 noiembrie 2013 inclusiv, termen pentru unele obligatii fiscale ...[5]

Modificare si completare a reglementarilor contabile: Partea II-a...[5]

Instructiuni privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative-fiscale ...[5]

Modificari ale regimului de declarare derogatoriu ...[5]

Precizari privind timbrul de mediu pentru autovehicule ...[5]

Determinarea plafonului pentru TVA la încasare...[5]

Calculul si restituirea timbrului de mediu ...[5]

Obligatii fiscale cu termen de depunere la 15 decembrie 2014...[5]

Guvernul introduce penalitati de 10-25 la suta pentru firmele care declara venituri mai mici decat cele reale...[5]

In atentia persoanelor fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor! ...[5]

Cand si cum inregistram diferentele de curs aferente conturilor bancare sau contului de casa in valuta?...[5]

Modificarea Legii Contabilitatii prin Ordonanta de urgenta nr. 79 din 10 decembrie 2014 – partea a III-a...[5]

ANAF a publicat in Ordinul privind angajarea raspunderii in solidar a administratorilor care au provocat insolventa unei firme. Vezi ce va urmari Fiscul la co...[4]

Luni, 25 februarie 2013 inclusiv, termen limita pentru unele obligatii fiscale ...[4]