Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 3
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului
Publicat: 30 mai 2014


Societatile comerciale care îsi înregistreaza inactivitatea temporara la Oficiul Registrului Comertului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a carei evidenta fiscala acestia sunt înregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii. Odata cu cererea se depune dovada înscrierii inactivitatii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre ORC privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.

Pot opta pentru regimul derogatoriu si contribuabilii persoane fizice autorizate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare sau persoane fizice a caror activitate este organizata si reglementata prin legi speciale. Odata cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivitatii temporare la ORC sau la organizatiile profesionale care au eliberat documentele de functionare în baza carora persoanele respective îsi desfasoara activitatea, dupa caz.

Procedura de aprobare
1. Perioada, conditii
În caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

Depunerea declaratiilor fiscale poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

- sa nu desfasoare nici un fel de activitate;

- sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;

- sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;

- sa figureze, în evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata îndeplinite;

- sa nu aiba în curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;

- sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, în curs de derulare;

- sa nu fie înscrisi în lista contribuabililor declarati inactivi.

În cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca îndeplineste conditiile enumerate mai sus si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu.

Cererea se solutioneaza de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât si conditiile în care acesta a fost aprobat.

Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunica potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetari privind respectarea conditiilor mentionate mai sus. În situatia în care, în perioada aprobata pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constata neîndeplinirea conditiilor, contribuabilul va reintra în regimul normal de declarare. În aceasta situatie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la încetarea regimului de declarare derogatoriu.

Obligatiile de declarare aferente activitatii desfasurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se mentin.

2. Sfera de aplicare, termen de depunere
Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii:

- formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

- formularul 101 „Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

- formularul 104 „Declaratie privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

- formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aprobat prin OMFP nr. 1.045/2012;

- formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

- formularul 130 „Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”, cod 14.13.01.05, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

- formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod 14.13.01.02, aprobat prin OPANAF nr. 1.790/2012.

Regimul de declarare derogatoriu se solicita pentru toate obligatiile de declarare cuprinse în formularele mentionate mai sus si care sunt înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.

Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligatia depunerii declaratiilor prevazute mai sus, cu urmatoarea exceptie:

- pentru fractiunea de an fiscal aflata în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii la termenele prevazute de lege:

101 „Declaratie privind impozitul pe profit”;
120 „Decont privind accizele”;
130 „Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”.

3. Administrare
Informatia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu si cea privind încetarea regimului de declarare derogatoriu se înscriu în vectorul fiscal al contribuabilului.

Contribuabilii care au obligatia depunerii pentru o fractiune de an a Declaratiilor 101, 120 si 130, dupa caz, sunt supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea în termen a declaratiilor de impunere din oficiu.

Pentru celelalte obligatii fiscale sau declaratii informative, altele decât cele mentionate mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligatia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere si procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevazute de legislatia fiscala în vigoare.

*

Baza legala: Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificarile si completarile ulterioare.
regim, derogatoriu, 2014

Top accesari azi

Cine a depus Declaratia 221 pana la 27.05.2013, trebuie sa o depuna din nou pana la 25.06.2013 – urmare a modificarilor aduse de Legea 168/2013 ...[2]

Joi, 25 iulie 2013, termen pentru unele obligatii fiscale...[2]

Obligatii legale referitoare la activitatea zilierilor...[2]

Conditiile pentru ca un venit sa fie recunoscut ca venit din vanzarea marfurilor...[2]

Obligatii scadente astazi 10 decembrie 2014...[2]

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii ...[1]

Determinarea plafonului pentru TVA la încasare...[1]

Un nou formular 012 Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit...[1]

Cum se efectueaza revocarea accesului la serviciul de depunere online de alta persoana decat titularul cerificatului...[1]

Procedura functionarii grupului fiscal unic - Conditii de infiintare, implementare si obligatiile grupului fiscal unic...[1]

Registre si documente obligatorii pentru PFA...[1]

26 mai termen limita pentru depunerea declaratiei 201- DECLARATIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN STRAINATATE pentru anul 2013...[1]

Cand si cum inregistram diferentele de curs aferente conturilor bancare sau contului de casa in valuta?...[1]

Obligatii fiscale ale persoanelor juridice care au cel putin 50 de angajati ...[1]

Modificare si completare a reglementarilor contabile: Partea III-a...[1]

Norme privind organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune ...[1]

Modificari privitoare la TVA dupa 1 ianuarie 2015...[1]

Cuantumul penalitatilor de intarziere ...[1]

Modificari ale Codului Fiscal: impozitul pe profit si pe venitul microintreprinderilor ...[1]

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES...[1]