Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 2
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Stabilirea rezidentei fiscale in Romania a persoanelor fizice
Publicat: 14 mai 2014


Principalele elemente care vor fi luate în considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale în România sunt:
- domiciliul în România;
- locuinta permanenta din România a persoanei fizice, locuinta care poate fi în proprietate sau închiriata, dar care ramâne oricând la dispozitia acestuia si a familiei sale;
- centrul intereselor vitale amplasat în România;
- persoana fizica este prezenta în România pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc în total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.


Stabilirea rezidentei fiscale
Persoana fizica nerezidenta trebuie sa înregistreze la autoritatea fiscala competenta formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenta în România.

La formularul mentionat mai sus, persoana fizica nerezidenta va anexa:
- copia pasaportului, valabil, iar cetatenii Uniunii Europene vor anexa copia pasaportului sau a documentului national de identitate, valabil;
- certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care România are încheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decât cea fiscala, care are atributii în domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, în original sau în copie legalizata, însotite de o traducere autorizata în limba român, certificat/document care este valabil pentru anul/anii pentru care este emis;
- documente care atesta existenta unei locuinte în România a persoanei fizice, locuinta care poate fi în proprietate sau închiriata, dar care ramâne disponibila oricând pentru aceasta persoana si/sau familia sa.

Autoritatea fiscala competenta va analiza îndeplinirea conditiilor de rezidenta în functie de situatia concreta a persoanei fizice, luând în considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata si va stabili daca persoana fizica nerezidenta pastreaza rezidenta fiscala a celuilalt stat potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri sau va fi persoana fizica rezidenta fiscal în România.

În termen de 30 de zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscala va notifica persoana fizica daca aceasta are obligatie fiscala integrala în România sau va fi impusa numai pentru veniturile obtinute din România. În cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atât din România, cât si din afara României.

În situatia în care, pe baza documentatiei prezentate de persoana fizica pentru stabilirea rezidentei fiscale în România, intervin modificari fata de datele înscrise în notificarea emisa de autoritate, aceasta va efectua o noua notificare si o va anula pe cea precedenta, pentru corectarea obligatiei fiscale ce îi revine în România persoanei fizice respective, pe baza noilor informatii.

Stabilirea rezidentei fiscale la momentul plecarii persoanelor fizice din România
În vederea scoaterii/mentinerii din/în evidenta de catre autoritatea fiscala, persoana fizica rezidenta în România si persoana nerezidenta au obligatia sa înregistreze, cu 30 de zile înaintea plecarii din România, formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” la autoritatea fiscala competenta unde a înregistrat formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, daca persoana în cauza nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuintei permanente.

Autoritatea fiscala analizeaza îndeplinirea conditiilor de rezidenta în functie de situatia concreta a persoanei fizice, luând în considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata, orice alte documente ce pot sta la baza determinarii rezidentei persoanei fizice, precum si certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea fiscala straina sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decât cea fiscala, care are atributii în domeniul certificarii rezidentei fiscale si stabileste daca persoana fizica rezidenta fiscal în România pastreaza rezidenta în tara noastra potrivit conventiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului Fiscal, sau este persoana fizica nerezidenta în România.

În termen de 15 zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscala va notifica persoanei fizice daca aceasta are în continuare obligatie fiscala integrala în România sau va fi scoasa/mentinuta din/în evidentele fiscale. În cazul obligatiei fiscale integrale, persoana fizica rezidenta este supusa în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atât din România, cât si din afara României.

Daca ulterior înregistrarii formularului persoana fizica rezidenta româna, cu domiciliul în România, dovedeste schimbarea rezidentei într-un stat cu care România are încheiata conventie de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus mentionat certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatea competenta a statului care îl considera rezident fiscal sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decât cea fiscala, care are atributii în domeniul certificarii rezidentei fiscale, în vederea aplicarii prevederilor conventiei. Persoana fizica rezidenta româna, cu domiciliul în România, va continua sa fie considerata rezidenta în România, având obligatie fiscala integrala pâna la sfârsitul anului calendaristic în care a facut dovada schimbarii rezidentei fiscale în alt stat cu care România are încheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

Persoana fizica rezidenta româna, cu domiciliul în România, care pleaca într-un stat cu care România nu are încheiata conventie de evitare a dublei impuneri, completeaza formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” si este obligata în continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atât din România, cât si din afara României, pentru anul calendaristic în care persoana fizica paraseste tara noastra, precum si în urmatorii 3 ani calendaristici.

Persoana fizica nerezidenta care a avut obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” si a obtinut pe perioada sederii în România rezidenta fiscala în România va completa la parasirea teritoriului României numai formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” si nu va mai face dovada schimbarii rezidentei fiscale într-un alt stat. Aceasta va fi considerata rezidenta fiscal în România pâna la sfârsitul anului calendaristic în care a intervenit schimbarea în urma careia persoana fizica paraseste România având si pentru acest an obligatie fiscala integrala în România.

Persoana fizica nerezidenta care pe perioada sederii în România si-a dovedit rezidenta într-un stat cu care România are încheiata conventie de evitare a dublei impuneri si care a avut obligatia completarii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” va completa, la parasirea teritoriului României, „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.


Formularistica
În cele ce urmeaza prezentam în sinteza formularele utilizate pentru stabilirea rezidentei fiscale.
1. „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”. Se completeaza de persoanele fizice care sosesc în România si au o sedere în statul român o perioada sau mai multe perioade ce depasesc în total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Nu au obligatia completarii formularului cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular în România, cetatenii straini care sunt functionari ori angajati ai unui organism international si interguvernamental înregistrat în România, cetatenii straini care sunt functionari sau angajati ai unui stat strain în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.

2. „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”. Se completeaza de persoanele fizice rezidente în România, precum si persoanele fizice nerezidente care au avut obligatia completarii formularului prevazut mai sus, care pleaca din tara noastra si care vor avea o sedere în strainatate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic. Nu au obligatia completarii acestui formular cetatenii români care lucreaza în strainatate ca functionari sau angajati ai României într-un stat strain.

3. „Notificare privind îndeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si 40 alin. (2)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, încheiata între România si ..., de catre persoanele fizice care sosesc în România si care au o sedere mai mare de 183 de zile”.

4. „Notificare privind îndeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si 40 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, încheiata între România si ..., de catre persoanele fizice care pleaca din România si care au o sedere în strainatate mai mare de 183 de zile”.

Formularele se vor procura gratuit, direct, de la unitatile fiscale teritoriale sau se vor descarca de pe websiteul ANAF, de la adresa www.anaf.ro,sectiuneaAsistenta contribuabili/ Toate formularele cu explicatii;


Depunerea formularelor
Formularele se depun în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.

*
Baza legala: Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala în România a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73/30.01.2012.Sursa: www.finantevalcea.ro
stabilire, rezidenta, fiscala, persoane, fizice, romania

Top accesari azi

Procedura privind aprobarea regimului de declarare derogatoriu ...[5]

Cum accesam informatiile cuprinse in dosarul fiscal online...[5]

Luni, 25 martie 2013 inclusiv, termen limita pentru depunerea formularului 101...[4]

Procedura de autorizare a activitatii de schimb valutar ...[4]

Reglementari privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale ...[4]

Aplicarea scutirii de TVA pentru transportul international de bunuri plasate in zone libere sau antrepozite libere ...[4]

Raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale ...[4]

Sustinerea entitatilor nonprofit ...[4]

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului ...[4]

Modificarea unor formulare fiscale ...[4]

Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile ...[3]

Profitul impozabil al sediilor permanente in Romania ...[3]

Suspendarea inspectiei fiscale - documentar ...[3]

Miercuri, 25 februarie 2015, termen limita pentru declaratia 392B. Cine depune declaratia 392B? ...[3]

Ordin privind valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2012...[3]

Guvernul a aprobat normele metodologice pentru neimpozitarea profitului reinvestit...[3]

Termenul de depunere a declaratiilor fiscale pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2014 – este 22 decembrie 2014 ...[3]

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare, formular 390 VIES ...[3]

Limite de deductibilitate a cheltuielilor de protocol la calculul profitului impozabil...[3]

ANAF a publicat noua procedura privind reinregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor al caror cod de TVA a fost anulat anterior din oficiu ...[3]