Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 2
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Reglementari privind restituirea timbrului de mediu
Publicat: 13 mai 2014


In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151/28.02.2014, a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare.

Plata sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate pâna la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si alte sume stabilite de instantele judecatoresti, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin achitarea în fiecare an a 20% din valoarea acestora.

Cererile de restituire ale contribuabililor prevazuti mai sus se solutioneaza, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata transelor anuale se efectueaza conform graficului stabilit de Administratia Fondului pentru Mediu. Termenul prevazut mai sus curge de la data împlinirii termenului de 45 de zile de la înregistrare. În cursul termenului orice procedura de executare silita se suspenda de drept.

Sumele platite se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

Procedura de efectuare a platii titlurilor executorii va fi stabilita prin ordin comun al ministrului Mediului si Schimbarilor Climatice si al ministrului Finantelor Publice, cu respectarea termenelor.

Platile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise pâna la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgenta si pentru care nu a fost demarata procedura de executare silita se efectueaza cu respectarea prevederilor de mai sus.

Sursa: www.finantevalcea.ro
restituire, taxa, timbru, 2014

Top accesari azi

Taxare inversa in cazul masurilor de simplificare ...[3]

Modificari privitoare la TVA dupa 1 ianuarie 2015...[2]

Impozitarea veniturilor din activitati agricole - exemple practice ...[2]

Instructiuni privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative-fiscale ...[2]

Reglementarea obligatiilor contractuale intre parteneri ...[2]

Declaratia informativa privind dividendele acordate actionarilor...[2]

In atentia entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare! Depunerea situatiilor financiare anuale ...[2]

Obligatiile fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa...[2]

Declaratia 172 - documentar fiscal (termen limita de depunere: 25 februarie 2013)...[2]

Modificare si completare a reglementarilor contabile: Partea II-a...[2]

Noi prevederi legale privind administrarea marilor contribuabili ...[2]

Regimul de declarare derogatoriu ...[2]

Obligatii fiscale ale platitorilor de venituri cu regim de retinere la sursa ...[2]

Suspendarea inspectiei fiscale - documentar ...[2]

Calculul si restituirea timbrului de mediu ...[2]

Sistemul taxei pe valoarea adaugata la incasare - Cine aplica acest sistem?...[2]

Noutati OMFP 1802/2014: Tratamentul reducerilor comerciale primite/acordate...[2]

Reglementari privind facturile fiscale - documentar: Conditii de emitere a facturilor...[2]

Marti, 25 iunie 2013, termen limita pentru unele obligatii fiscale ...[2]

Atributiile Oficiului National pentru Jocuri de Noroc ...[2]