Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Modificari si completari aduse Codului Fiscal privind impozitul pe venit
Publicat: 07 februarie 2013


In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 54/23.01.2013, a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2013 prin care au fost aduse o serie de modificari si completari Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003.

In articolul de mai jos, prezentam in sinteza principalele modificari cu aplicabilitate de la 1 februarie 2013 referitoare la impozitul pe venit si impunerea veniturilor din activitati agricole.


Categorii de venituri impozitate
Sunt considerate venituri asimilate salariilor si impozitate ca atare urmatoarele categorii de venituri:
- indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice;
- sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile.


Categorii de venituri exceptate
Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:
- sumele primite de angajati in conditiile prevazute de lege sau de contractul de munca aplicabil, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, ca indemnizatii si orice alte sume de aceesi natura in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice; precum si cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare;
- sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori care are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile in Romania numai in situatia in care Romania are drept de impunere;

In cazul veniturilor reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.

Sunt considerate venituri din dividende sumele platite de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile furnizate in favoarea unui participant la persoana juridica daca plata este facuta de catre persoana juridica in folosul personal al acestuia.


Impunerea veniturilor din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
Venituri din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual s-au intr-o forma de asociere din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea;
c) cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.


Veniturile din silvicultura si piscicultura
Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole.

Determinarea venitului net
In cazul veniturilor din silvicultura si piscicultura venitul net anual se determina in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

In cazul veniturile din activitati agricole obtinute individual sau intr-o forma de asociere din:cultivarea produselor agricole vegetale;exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala venitul net anual se determina pe baza normelor de venit, iar acolo unde nu sunt norme de venit determinarea venitului net se face in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.


Venituri neimpozabile
Veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica sunt venituri neimpozabile.

Normele de venit pe unitatea de suprafata (ha), cap de animal, familie de albine pentru perioada 1 februarie 2013 - 31 decembrie 2013 sunt stabilite prin ordonanta prezentata mai sus.

Incepand cu 1 februarie, si pentru produsele vegetale si animale pentru care au fost stabilite norme de venit prin lege sunt stabilite limite neimpozabile urmand a fi impozabile veniturile realizate peste aceste limite.


Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
Impozitul pe veniturile din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal competent prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Contribuabilii care determina venitul pe baza normei de venit au obligatia sa depuna anual formularul 221 "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit" pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.

In situatia in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, obligatia depunerii formularului 221 revine asociatului care raspunde pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice pana la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.

Atentie! In formularul 221 nu se vor declara veniturile neimpozabile in limitele stabilite prin lege.

Ulterior depunerii formularului 221, organul fiscal emite decizia de impunere anuala, conform careia se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat in doua rate egale, de 50%, pana la data de: 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv.


Alte precizari
Regulile privind reportarea pierderilor fiscale nu sunt aplicabile veniturilor din activitati agricole prevazute la art. 71 alin. (1), respectiv: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala;

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati agricole din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala, pentru care venitul net se determina in sistem real; din silvicultura si piscicultura sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit pana la data de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

Nu se depune formularul 204 "Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale", cu termen 15 martie a anului urmator de catre asocierile care realizeaza venituri din activitati agricole impuse pe baza normelor de venit.


Prevederi pentru perioada 1 ianuarie - 1 februarie 2013
Pentru veniturile din activitati agricole realizate pana la 1 februarie 2013, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.

Pentru veniturile din activitati agricole determinate pe baza de norme de venit obtinute in perioada 1 ianuarie 2013 si pana la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, se stabilesc, se avizeaza si se publica pana cel tarziu la 31 mai 2013.

Norma anuala de venit se corecteaza astfel incat sa corespunda perioadei 1 ianuarie 2013 - 1 februarie 2013.

Pentru veniturile obtinute din activitati agricole, pentru care venitul net anual se determina in sistem real, intre 1 ianuarie 2013 si 1 februarie 2013, nu se mai stabilesc plati anticipate, iar venitul net anual se declara pana la 25 mai 2014.


Sursa: www.finantevalcea.ro
impozit, venit, agricultura, piscicultura, agricole

Top accesari azi

Intocmirea si depunerea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2012 ...[8]

Cine intocmeste si depune Situatiile financiare anuale Óncheiate la 31 decembrie 2013 pana la 30 mai 2014 ...[8]

Obligatii declarative cu termene in luna IANUARIE 2014 ...[7]

Noutati contabile: Fiscul poate anula inregistrarea in scopuri de TVA a unei firme ca urmare a faptului ca se schimba asociatii sau administratorii /Vezi si sol...[7]

Declaratia 311 - documentar fiscal ...[7]

De la 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la incasare este optional ...[7]

Important! Obligatii fiscale ale sediilor permanente in Romania (se aplica cu 1 iulie 2013)...[6]

Noutati OMFP 1802/2014: Clarificari si completari privind contabilizarea programelor de fidelizare a clientilor...[6]

Noutati privind Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala...[6]

Lege noua: Firmele, obligate sa le acorde concediul de odihna neefectuat salariatilor care s-au aflat tot anul in incapacitate temporara de munca ...[6]

Situatiile financiare din 2015 vor fi intocmite dupa noi reglementari. Vezi care sunt modificarile fata de anul trecut, ce principii contabile sunt recunoscute ...[6]

Perioada fiscala a taxei pe valoarea adaugata ...[6]

IMPORTANT! Sistemul TVA la incasare devine optional incepand cu 1 ianuarie 2014. Ce avem de facut?...[6]

Microintreprinderile fara salariati vor fi impozitate suplimentar, cu o suma fixa trimestriala...[5]

Procedura de angajare a raspunderii solidare ...[5]

Noi reglementari privind acordarea unor facilitati la plata obligatiilor fiscale (publicate in Monitorul Oficial in 3 iunie 2013)...[5]

Codul Fiscal se modifica. Fiscul va putea folosi ca mijloace de proba date stocate pe orice fel de servere si inregistrari audio-video. Se majoreaza TVA aprobat...[5]

In atentia contribuabililor care au obligatia de a depune Declaratia 394! ...[5]

Regimul fiscal al microintreprinderilor in 2013 - documentar ...[5]

NOU! Modificarea, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA...[5]