Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 1
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale
Publicat: 28 ianuarie 2013


In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52/23.01.2013, a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 6/2013, privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale.

Activitati supuse impozitarii
Incepand cu data de 1 februarie 2013, se instituie impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale pentru urmatoarele activitati:
- exploatarea forestiera, cod CAEN 0220;
- extractia carbunelui superior, cod CAEN 0510;
- extractia carbunelui inferior, cod CAEN 0520;
- extractia petrolului brut, cod CAEN 0610;
- extractia minereurilor feroase, cod CAEN 0710;
- extractia minereurilor de uraniu si toriu, cod CAEN 0721;
- extractia altor minereuri metalifere neferoase, cod CAEN 0729;
- alte activitati extractive, cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893 si 0899.


Obligatie
Au obligatia sa plateasca impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale, operatorii economici, inclusiv filialele acestora si/sau operatorii economici apartinand aceluiasi grup de interes economic, care desfasoara activitatile prevazute mai sus. Impozitul se datoreaza si de catre operatorii economici care au licente de exploatare a resurselor mentionate, dar a caror activitate principala nu corespunde acestor coduri CAEN.

Pentru activitatea de exploatare forestiera, impozitul se datoreaza de catre operatorii economici care exploateaza masa lemnoasa in baza unei autorizatii de exploatare.


Definitie
Grupul de interes economic (GIE) reprezinta o asociere intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituita pe o perioada determinata, in scopul inlesnirii sau dezvoltarii activitatii economice a membrilor sai, precum si al imbunatatirii rezultatelor activitatii respective.

Grupul de interes economic este persoana juridica cu scop patrimonial, care poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.


Cota de impozitare, procedura de calcul si declararea impozitului
Cota de impozit pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale, este 0,5% si se aplica asupra veniturilor obtinute de operatorii economici, care sunt luate in considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturilor din activitatile principale pentru operatorii care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara.

Pentru operatorii economici, sumele aferente impozitului, reprezinta cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, in conditiile prevederilor Codului Fiscal.

Calcularea, declararea si plata impozitului se face lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care s-a calculat acesta.

Impozitul stabilit prin acest act normativ reprezinta venit la bugetul de stat, se administreaza de catre ANAF, potrivit OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aplica pana la 31 decembrie 2014, inclusiv.

Important!
Modelul si continutul declaratiei privind impozitul se stabilesc prin Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei.


Sursa: www.finantevalcea.ro
impozit, resurse, naturale, carbune, minereuri, februarie, 2013, extractive

Top accesari azi

Protocol de colaborare in vederea schimbului de informatii intre ANAF si autoritatile administratiei publice locale ...[3]

Joi, 25 iulie 2013, termen pentru unele obligatii fiscale...[3]

Sistemul taxei pe valoarea adaugata la incasare - Alte prevederi...[2]

De la 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la incasare este optional ...[2]

Noutati OMFP 1802/2014: Evidentierea distincta in categoria imobilizarilor corporale a activelor biologice productive...[2]

Important! Obligatii fiscale ale sediilor permanente in Romania (se aplica cu 1 iulie 2013)...[2]

Regimul de declarare derogatoriu ...[2]

Noi reglementari contabile pentru institutiile publice...[2]

Obligatii declarative cu termene in luna IANUARIE 2014 ...[2]

Important! In atentia contribuabililor care au obligatia de depunere a formularului 394! ...[2]

Manolescu, MFP: Firmele, obligate sa se doteze cu case de marcat electronice pana la finalul lui 2014...[1]

Reglementari privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale ...[1]

OpANAF 112/2015 - aprobarea modelului unor formulare fiscale in domeniul taxei pe valoarea adaugata...[1]

Noul Cod Fiscal: Guvernul vrea sa elimine impozitul pe constructii speciale de la 1 ianuarie 2016...[1]

Vineri, 31 ianuarie 2014 inclusiv, termen pentru unele obligatii fiscale ...[1]

Marti, 15 ianuarie 2013, termen limita pentru Declaratia 220 ...[1]

Precizari referitoare la numarul de evidenta a platii ...[1]

Joi, 28 februarie 2013 inclusiv, termen limita pentru unele obligatii fiscale ...[1]

Noi prevederi privind scutirea de impozit pe venituri din salarii pentru angajatii din domeniul informatic ...[1]

Intocmirea si depunerea Situatiilor financiare anuale si a Raportarilor anuale aferente anului 2012 ...[1]